Inlägget gjort

Hur digitaliserat är ditt företag?

Digitalisera ditt företag i kundernas takt

Det finns fortfarande affärer där digitaliseringen inte erövrat kunden. Har du en sådan affär kan du sluta läsa nu. Är du istället i en situation där kunderna och konkurrenterna digitaliseras i snabb takt så läs vidare!

Det helt digitala företaget är en plattform á la Google’s Appstore eller AirBnB vilken möjliggör intäkter utan att en enda mänsklig interaktion sker från plattformens sida. Ur lönsamhetssynpunkt är detta ett drömscenario. Då nästan inga företag kan nå den marknadsdominansen så gäller det istället att uppnå högsta möjliga digitalisering för dig!

Vi på Initiam hjälper företag att analysera sin digitala situation så att man når ett eller flera steg högre upp på digitaliseringstrappan. Det kan gälla hemsidor och sociala medier såväl som kundtjänst-arbete eller analys av kundernas köpbeteende. Vår leverans kan vara alltifrån en rapport till att vara delaktiga i digitaliseringsarbetet och sedan hjälpa till med drift och underhåll. Kort sagt – vi tar gärna ett helhetsgrepp och ett helhetsansvar för att ditt företag befinner dig där kunderna är!